klub11_jpg

Partnerski Klub Europejski

Klub Europejski powstał w 1997 roku i został zarejestrowany w Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana w Warszawie. W październiku 2012 roku działalność Klubu została reaktywowana i obecnie skupia on około 60 członków. Opiekunem jest pani Agnieszka Gemborys. Obecnie głównymi celami Klubu są:
• edukacja w zakresie kształtowania i rozwijania świadomości europejskiej,
• przełamywanie barier i popularyzowanie poprzez różne formy działalności informacji dotyczących Unii Europejskiej,
• nawiązywanie kontaktów międzynarodowych oraz rozwój współpracy ze szkołami i instytucjami zagranicznymi,
• kształtowanie poczucia wspólnoty kulturowej Europejczyków,
• kształcenie umiejętności w zakresie języków obcych,
• wzmacnianie procesów integracyjnych społeczności szkolnej I LO,
• kształtowanie postaw tolerancji i szacunku,
• rozwój zainteresowań.
Partnerski Klub Europejski oferuje:
- zajęcia języka angielskiego prowadzone przez „native speakera”,
- warsztaty kulturowe w ramach współpracy z różnymi instytucjami (projekty AIESEC, wolontariusze European Voluntary Service, Regionalne Centrum Edukacji Europejskiej itd.),
- projekty współpracy ze szkołami zagranicznymi w ramach programu eTwinning,
- projekty wymian młodzieży w ramach programu „Młodzież w Działaniu”,
- możliwość udziału w programie COMENIUS Partnerskie Projekty Szkół,
- organizację imprez turystyczno-poznawczych na terenie Polski,
- wyjazdy do teatrów, wyjścia do kina,
- wieczorki filmowe i inne spotkania integracyjne,
- współpracę z klubami europejskimi oraz innymi organizacjami o charakterze proeuropejskim w kraju i zagranicą, głównie z Fundacją im. Roberta Schumana w Warszawie.
Partnerski Klub Europejski był organizatorem wielu wymian młodzieżowych:
- - w ramach programu „Młodzież w Działaniu”: w Rowach w 2005 roku, w Portugalii (Villa Nova de Famalicao) w 2006 roku, w Wielkiej Brytanii (Northampton) w 2009 roku, w Finlandii (Nokia) w czerwcu 2012 roku, we Francji (Le Mans) we wrześniu 2013 roku..

Partnerski Klub Europejski przy I LO w Tychach